მეზობელი სიტყვები
Tachyglossidae
არსებითი სახელი
/͵tækɪʹglɒsɪdi:/

pl მმლ. იქედნისებრნი (Tachyglossidae fam.).