მეზობელი სიტყვები
tactile
ზედსართავი სახელი
/ʹtæktaɪl, ამერ. ʹtæktɪl/

შეხებისა, შეხებითი, ტაქტილური; tactile organs შეხების ორგანოები.