მეზობელი სიტყვები
taeniate
ზედსართავი სახელი
/ʹti:nɪət/

ლენტისებური, თასმისებური.