მეზობელი სიტყვები
taenioid
ზედსართავი სახელი
/ʹti:nɪɔɪd/

1) ლენტისებური, თასმისებური; ლენტის / თასმის ფორმისა;

2) ჰელმ. ლენტისებურ / თასმისებურ ჭიებთან დაკავშირებული.