მეზობელი სიტყვები
tagma
არსებითი სახელი
/ʹtægmə/

(pl tagmata) უპირატ. ფეხს. ტაგმა (მეტამერულად სეგმენტირებული ორგანიზმის სეგმენტთა ჯგუფი, რომელიც ფუნქციონალურ-მორფოლოგიურ ერთეულს ქმნის; მაგ. თავი, მკერდი / თორაქსი და მუცელი მწერებში და მისთ.; აგრ. syntagma).