მეზობელი სიტყვები
taiga
არსებითი სახელი
/ʹtaɪgə/

ეკოლ. ტაიგა (წიწვოვანი ტყე ჩრდილოეთის სარტყელში, განსაკ. ციმბირში).