მეზობელი სიტყვები
tail
არსებითი სახელი
/teɪl/

ზოოლ. კუდი (ძუძუმწოვრისა, ფრინველისა, თევზისა და სხვ.).