მეზობელი სიტყვები
tail fan
არსებითი სახელი
/ʹteɪlfæn/

ფეხს. კუდის ფარფლი, კუდის "მარაო" (ათფეხა კიბოების კუდის განყოფილება, რომელიც ტელსონისა და უროპოდებისგან შედგება) [იხ. აგრ. telson 1), uropod].