მეზობელი სიტყვები
talin
არსებითი სახელი
/ʹteɪlɪn/

ბიოქ. ტალინი (ცილა).