მეზობელი სიტყვები
tamandua
არსებითი სახელი
/təʹmændʊə/

მმლ. ტამანდუა (ჭიანჭველაჭამიასებრთა ოჯახის წარმომადგენელ ძუძუმწოვართა გვარი; Tamandua gen.).