მეზობელი სიტყვები
Tamaricaceae
არსებითი სახელი
/͵tæmərɪʹkeɪʃɪi:/

pl ბოტ. იალღუნისებრნი (ორლებნიან მცენარეთა ოჯახი, რომელიც, ამჟამინდელი კლასიფიკაციით, მიხაკისნაირთა რიგს განეკუთვნება; Tamaricaceae fam.).