მეზობელი სიტყვები
tamarind
არსებითი სახელი
/ʹtæmərɪnd/

ბოტ. თამარინდი (Tamarindus indica).