მეზობელი სიტყვები
tamarisk
არსებითი სახელი
/ʹtæmərɪsk/

ბოტ. იალღუნი (Tamarix gen.) [იხ. აგრ. Tamarix].