მეზობელი სიტყვები
tangential
ზედსართავი სახელი
/tænʹdʒɛnʃl/

მხები, ტანგენციური, კვეთში წრიული სტრუქტურის (მაგ. მცენარის ღეროს) რადიუსის პერპენდიკულარული.