მეზობელი სიტყვები
tangle-web spiders
არსებითი სახელი
/͵tæŋglwɛbʹspaɪdəz/

pl ზოოლ. აბლაბუდიანი ობობები (Theridiidae fam.).