მეზობელი სიტყვები
tannase
არსებითი სახელი
/ʹtæneɪz/

ბიოქ. ტანაზა (ფერმენტი).