მეზობელი სიტყვები
tannins
არსებითი სახელი
/ʹtænɪnz/

pl ბიოქ. ტანინები (მცენარეული ფენოლური ორგანული ნაერთების ჯგუფი).