მეზობელი სიტყვები
tapeworms
არსებითი სახელი
/ʹteɪpwɜ:mz/

pl ჰელმ. თასმისებური ჭიები, ლენტისებური ჭიები (Cestoda / Cestoidea cls.).