მეზობელი სიტყვები
taphrophyte
არსებითი სახელი
/͵tæfrəʊʹfaɪt/

ბოტ. ტაფროფიტი, თხრილის მცენარე.