მეზობელი სიტყვები
Tapiridae
არსებითი სახელი
/ʹteɪpərədi:, ʹteɪpɪərədi:/

pl მმლ. ტაპირისებრნი (კენტჩლიქოსანთა ოჯახი; Tapiridae fam.).