მეზობელი სიტყვები
taproot
არსებითი სახელი
/ʹtæpru:t/

ბოტ. მთავარღერძიანი ფესვი, მთავარი ფესვი.