მეზობელი სიტყვები
tarantula
არსებითი სახელი
/təʹræntjʊlə, -tʃələ/

ზოოლ.

1. ტარანტული (Theraphosidae fam.);

2. აპულიური ტარანტული / ობობა-მგელი (Lycosa tarentula) აგრ. tarantula wolf spider.