მეზობელი სიტყვები
target organ
არსებითი სახელი
/ʹtɑ:gɪtɔ:gən/

ფიზიოლ. სამიზნე ორგანო (ორგანო, რომელზეც ჰორმონი ან ნერვი ზემოქმედებს).