მეზობელი სიტყვები
tarragon
არსებითი სახელი
/ʹtærəgən/

ბოტ. ტარხუნა (Artemisia dracunculus).