მეზობელი სიტყვები
tarsal I
არსებითი სახელი
/ʹtɑ:sl/

ანატ., ზოოლ. კოჭის ძვალი.