მეზობელი სიტყვები
TATA box binding protein
არსებითი სახელი
/͵tɑ:tɑ:͵bɒksʹbaɪndɪŋprəʊti:n/

გენ., მოლ. ბიოლ. TATA-ბოქსთან მბმელი ცილა, TATA-ბოქსის შემბოჭველი / შემაკავშირებელი ცილა (ტრანსკრიფციის ზოგადი ფაქტორი / ცილა-რეგულატორი, რომელიც სპეციფიკურად TATA-ბოქსს ებმის; აბრევ. TBP) [იხ. აგრ. TATA box].