მეზობელი სიტყვები
tautonym
არსებითი სახელი
/ʹtɔ:tənɪm/

ტავტონიმი (ტაქსონომიური სახელწოდება, რომელშიც გვარისა და სახეობის სახელები ერთმანეთს ემთხვევა; მაგ. Dama dama – ირემლაღი, Rattus rattus – შავი ვირთაგვა, Vulpes vulpes – ჩვეულებრივი / წითელი მელა და ა.შ.).