მეზობელი სიტყვები
T-cell receptor
არსებითი სახელი
/͵ti:͵sɛlrɪʹsɛptə(r)/

იმუნ. T-უჯრედის რეცეპტორი (მოლეკულა T-ლიმფოციტის ზედაპირზე, რომლის ფუნქციაშიც ანტიგენის ამოცნობა და დამუშავება შედის; აბრევ. TCR).