მეზობელი სიტყვები
trace element
არსებითი სახელი
/ʹtreɪsɛlɪmənt/

ბიოქ. მიკროელემენტი (ქიმიური ელემენტი, რომელიც მცენარეულ და ცხოველურ ორგანიზთა სასიცოცხლო პროცესებისთვის მეტად მცირე რაოდენობით არის აუცილებელი – ბრომი, ვოლფრამი, თუთია, მანგანუმი, მოლიბდენი, ნიკელი, რკინა, სპილენძი და სხვ.; აგრ. microelement).