მეზობელი სიტყვები
trace fossil
არსებითი სახელი
/͵treɪsʹfɒsl/

პალეონტ. ცოცხალი ორგანიზმის ცხოველმოქმედების განამარხებული კვალი, იქნოფოსილი (ფეხის ანაბეჭდები, კოპროლითები და მისთ.; აგრ. ichnofossil).