მეზობელი სიტყვები
tracheal gills
არსებითი სახელი
/ʹtreɪkɪəlgɪlz/

pl ენტ. ტრაქეული ლაყუჩები (წყალში მცხოვრები მწერების ლარვების სხეულის აბდომინალური ნაწილის სასუნთქი გამონაზარდები).