მეზობელი სიტყვები
tracheobronchial
ზედსართავი სახელი
/͵trəkɪəʊʹbrɒŋkɪəl/

ანატ. ტრაქეობრონქული, ტრაქეისა და ბრონქებისა; tracheobronchial tree ტრაქეობრონქული ხე.