მეზობელი სიტყვები
Tracheophyta
არსებითი სახელი
/͵trækɪʹɒfɪtə/

pl ბოტ. ტრაქეოფიტები, ჭურჭლოვანი მცენარეები (ჭურჭელბოჭკოვანი ქსოვილების, ქსილემისა და ფლოემის, მქონე მცენარეთა ქვესამეფო; Tracheophyta subreg.).