მეზობელი სიტყვები
T. rex
/͵ti:ʹrɛks/

საუბ. = Tyrannosaurus rex.