მეზობელი სიტყვები
trophoblast
არსებითი სახელი
/ʹtrɒfəʊblɑ:st, ʹtrəʊfəʊ-/

ემბრ. ტროფობლასტი, ტროფექტოდერმა (ძუძუმწოვართა ბლასტოცისტის გარეთა შრე, რომლისგანაც მოგვიანებით ქორიონი ვითარდება) [იხ. აგრ. trophectoderm].