მეზობელი სიტყვები
trophocyte
არსებითი სახელი
/ʹtrɒfəʊsaɪt, ʹtrəʊfəʊ-/

ჰისტ. ტროფოციტი, მკვებავი უჯრედი.