მეზობელი სიტყვები
trophogenic
ზედსართავი სახელი
/͵trɒfəʊʹdʒɛnɪk, ͵trəʊfəʊ-/

ენტ. ტროფოგენური, კვების რაციონის ან კვებითი ჩვევების შედეგად წარმოქმნილი (საზოგადოებრივ მწერებში).