მეზობელი სიტყვები
trophophore
არსებითი სახელი
/ʹtrɒfəʊfɔ:(r), ʹtrəʊfəʊ-/

ზოოლ. ტროფოფორი (ღრუბელების უჯრედთა ჯგუფი, რომლისგანაც გემულა ვითარდება) [იხ. აგრ. gemmule].