მეზობელი სიტყვები
tropical rainforest
არსებითი სახელი
/͵trɒpɪklʹreɪnfɒrɪst/

ეკოლ. ტროპიკული წვიმიანი ტყე [იხ. აგრ. rainforest ან rain forest].