მეზობელი სიტყვები
tropic movement
არსებითი სახელი
/͵trɒpɪkʹmu:vmənt/

ბოტ., ზოოლ. ტროპული მოძრაობა, ტროპიზმი [იხ. აგრ. tropism].