მეზობელი სიტყვები
tropocollagen
არსებითი სახელი
/͵trəʊpəʹkɒlədʒən, ͵trəʊpəʊ-/

ბიოქ. ტროპოკოლაგენი (ცილა კოლაგენის ძირითადი სტრუქტურული კომპონენტი) [იხ. აგრ. collagen].