მეზობელი სიტყვები
tuco-tuco ან tucotuco
არსებითი სახელი
/͵tu:kəʊʹtu:kəʊ/

მმლ. ტუკო-ტუკო (სამხრეთამერიკული მღრღნელების გვარი; Ctenomys gen.).