მეზობელი სიტყვები
tulip tree ან tuliptree
არსებითი სახელი
/ʹtju:lɪptri:/

ბოტ. ხეტიტა, ლირიოდენდრონი (Liriodendron gen.) აგრ. tulip poplar.