მეზობელი სიტყვები
turgid
ზედსართავი სახელი
/ʹtɜ:dʒɪd/

ბოტ., ფიზიოლ. ტურგორული; გასივებული, დაბერილი, გაჯირჯვებული (ითქმის მცენარეული ან ცხოველური ქსოვილის შესახებ).