მეზობელი სიტყვები
turgor
არსებითი სახელი
/ʹtɜ:gə(r)/

ბოტ., ფიზიოლ. ტურგორი; გასივება, დაბერვა, გაჯირჯვება (მცენარეული ან ცხოველური ქსოვილისა).