მეზობელი სიტყვები
turgor pressure
არსებითი სახელი
/͵tɜ:gəʹprɛʃə(r)/

ბოტ. ტურგორული წნევა (მცენარის უჯრედებში ოსმოსის შედეგად წარმოქმნილი ჰიდროსტატიკური შინაგანი წნევა, რომლითაც ციტოპლაზმა აწვება უჯრედის კედელს – განაპირობებს მცენარის ფოთლებისა და ღეროების სიმტკიცესა და დრეკადობას; აბრევ. TP) [იხ. აგრ. wall pressure].