მეზობელი სიტყვები
Turkish lizard
არსებითი სახელი
/ʹtɜ:kɪʃlɪzəd/

რეპტ. თურქული ხვლიკი (Darevskia / Lacerta clarkorum).