მეზობელი სიტყვები
typical
ზედსართავი სახელი
/ʹtɪpɪkl/

1) ტიპური, დამახასიათებელი;

2) ტიპობრივი; ტიპისა, ტიპისათვის დამახასიათებელი [იხ. აგრ. type 1 და 2].