მეზობელი სიტყვები
typogenesis
არსებითი სახელი
/͵taɪpəʊʹdʒɛnɪsɪs/

(pl typogeneses) ევოლ. ტიპოგენეზი (ახალი სისტემატიკური ჯგუფის უეცარი წარმოქმნა).