მეზობელი სიტყვები
typonym
არსებითი სახელი
/ʹtaɪpənɪm/

ბოტ., ზოოლ. ტიპონიმი (ტიპური ეგზემპლარის ან ტიპური სახეობის სახელწოდება).